Dây xoắn Ovan tròn cho nam nữ Bạc Ý mạ vàng trắng Bản 7ly5 6 chỉ

1.200.000 VND1.300.000 VND

Hoặc bạn cũng có thể: