Kim Cương Moissanite bảng giá đá moissanite màu trắng đủ cỡ

420.000 VND3.600.000 VND

Hoặc bạn cũng có thể: